Da mi je moć, jednim bih potezom promijeniti svijet: ojarmila bih militantske duše i njihove sjene, izopćila korumpirane, zle i nepoštene, ugasila sjaj naftnih bušotina, zabranila sječu šuma i da više ne bi bilo gladi sva bih zapuštena polja uzorala, pšenicu i u tegle s cvijećem posijala… Da mi je moć više ne bi bilo rata, elita i profita, zagađenja i civilizacijskog bahaćenja i Zemlja bi mogla zauvijek opstati i ljudska vrsta nikada nestati i nijedan čovjek ne bi završio u bijedi, skončao možda i u svemirskom getu i baš nitko ne bi za boljim sutra već danas požudno k drugom planetu.