Mudrih ljudi bilo je otkad je svijeta, no i danas svjedočimo da čovjek još nije premostio izreku iz naslova koju njen tvorac Tomas Hobbes* objašnjava, cit.: „Čovjek nije po prirodi društveno biće nego slobodan pojedinac, a država nije prirodna zajednica ljudi nego umjetno tijelo i tvorevina nastala na osnovi ugovora između pojedinaca. U prirodnom stanju čovjek je nepredvidljivo agresivan, čovjek je čovjeku vuk (homo homini lupus), i pritom vlada rat sviju protiv svih (bellum omnium in omnes), a to prvotno, amoralno stanje, da je čovjek sebičan, osamljen vuk, nedruštveno biće veće je zlo za čovjeka od apsolutne moći svake države. Ne može se održati, opasno je i sve podjednako ugrožava. Ljudi se zato primoravaju da dokrajče stanje rata u interesu mira, koji je nedvojbeno najveće dobro što osigurava red i pravila zajedničkoga života, kojega čuvar i jamac postaje država.

*Dio sustavne filozofije Hobbes, Thomasa, engleskog filozofa i političkog teoretičara (Westport, 5. IV. 1588 – Hardwick Hall, 4. XII. 1679) na https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=25823)