Sanjala sam da sam greben, samonikla morska stijena, šum borova sa obale, razigranog vala pjena.

A i pjena samo san je, zapjenjena snaga vala – šepiri se ponad mora, a u jednu kap bi stala.

Na grebenu galeb ptica, bjelinom krila pjeni prkosi dok krikom stijega sa stijene plavetnilo neba kosi.