Bila je noč i selo je išče trdo spalo. I išče se ni crkveno zvono ne oglasilo za jutarnju molitvu, a oni so več bili tu. Njih pet, si jednoko oblečeni, v belo, kak doktori, kak se i šikalo Moderni zidariji kak je pisalo na vrotima kamijona z šterim so se dopelali. Adresu po nemškom, poleg zapisanu, domačim ljudima je ne bilo razmeti.

Inače se več dogo i na veljkoma pripovedalo kaj bo nešče došev kaj zruši podrtinu posred sela, prek pota bakine hiže, bolje desno od cirkve. Hižu ku je opčina zela pod svoje kaj bi se selo malo bolje vredilo i v to ime se i domenila z tem, Modernom zidarijom, kaj bi ovi do kmice ne samo zrušili hižu nek i celoga placa k redu dotirali.

Radnikima v belom pak je drugo je i ne trebalo reči. Znali so kaj to znači. Ako očeju za denes biti gotovi unda si moraju pozobiti i jutrešnju kovu i gableca, a i na polne si bodu mogli samo znahitali v zobe nekvoga skrajčeka kruha z tenkom šniticom salame kaj si vek saki z doma donese i mam nazoj na delo.

„Je, tak se sljuži kruh v stranjskomu svetu i za provoga gazdu…“ žežnjali so moži na klopi za spomenkovanje, ka je stala gotovo pred sakom lesom, v ovom slučaju pred našom, otkud se najbolje videlo podiranje hiže prek pota.

Naravski kaj sam se ne plela v razgovor, samo sam stala pri lesi i posljušala kaj se spominaju. A bilo je jako čudno za čuti kaj delu pred sobom nemaju kaj pregovoriti. Najbolje se o tome čulo odvečer gda je prek placa, čisto pometenoga kak suza, blesiknula i ‘Vulica pod vrte’. Zrušena hiža zaklonjala ju je tijam od 1808-ga leta, kak je na koljači hiže do denešnjega dneva bilo z mortom nafrajhano.

Naravski kaj je z tuljko na pleči hiža več ne bila niti spodobna k hiži. Pod slamnotim krovom, presukjenim tijam do zemlje, ober štiri steni vseh po vdile spopokanima, ne samo kaj je bila pravo strašilo vulice nek je ne bilo za verovati kaj so se i med tema stenami na leta sljužile gosti, zibale se zipke z novom decom i mrtve se na groblje sprevojalo.

Znali so i domoči ka od takve hiže več nemaju kaj iskati – mogla se samo na nekoga zrušiti, no kak je bila njihov dom to so se z rojenoga grunta samo ne mogli sprajti. Trmeli so v hiži do zodnjega, dokač je ne i krov zacinkav, a i unda, da je bilo treba na hiži zodnji pot za sobom vrota zaprti, si so se plakali.

I zato, kak so radniki bolje podirali hižu tak so domoči bolje hodili okoli gledeč kaj je od nje išče ostalo. Najbolje so se držali drvenih špajzovih vrota na šterima je bilo zapisano celo življenje hiže.

I kak i v drugim hižama, tak se i na tema zapišuvalo se ono kaj so si živući pri hiži i v pol noči morali znati. Črno na belom, z belim klajbesom na zeleni boji, bilo je zapisano: i kaj je hiža komu dožna; i koga se, gda, i za kaj, mora poterjati; i gda se štera krava stelila; i gda bu šteru treba nazoj k biku peljati; i gda se je zodnji mošt vrev; i gda su zodnja pšenica ali kuruza bile posajene, a pisalo je i v šteri den se što pri hiži rodiv, a što hmrv.

Pisalo je tijam i za verondu, zapraf za cement z šterim ju se zazidalo. Biv je posojeni od kuma Mare z Zdenske vulice jerbo im se zidar na nagloma obečav v kem času pak so ne mogli do cementa drugač nek samo prek kuma Mare. Ali  je i toti zopis biv več zdonja prekriženi kaj je značilo kaj su i kuma Mara z Zdenske vulice z svojim cementom bili namirjeni.

O te verondi pak so se spominali i zato kaj je ona bila zodnje kaj se je na hiži dodelavalo, ali je sejeno na celi podrtini praf ona najbolje na heljaj stala. Zakaj? Zato kaj se je negda ne zidalo kak je majstor rekev nek je štrčija krojila i zidariji. Očem reči, a kak se čula reč z klope, kaj je bilo najbolje fal postaviti verandu pod staru strehu, zazidati ji sam dve nove stene, z jenom veljkom obzidanom luknjom za glavna vrota, a protiv oni, kaštigi, zimskomu sever-vetru kaj več nigdor ne bi mogev snega v gajnk hitati.

Spominanje na klopi pred našom lesom išlo je v smislu kaj se odvagne šteri je posel itak biv provi posel. Ali on, negdašnji, kak je bila tota mazarija z verondom, radi štere je jeden celi tjeden nišče pri hiži drugo ne delav nek samo dvoriv onoga jenoga zidora, i to i z jelom, i z pijačom, i z ciglimi, a bogme i z mortom, zmešanim v grabi na dvorišču, i to z lopatami, a ne kak denes, da se mešalicu samo nafila z vodom, peskom i cementom pak prišteka na struju i idemo dalje, ali pak je boljše delo ova denešnja zidorska „prčkarija“ da so njih pet „doktorov“ sam v jenomu dnevu, i to i bez jutrešnje kove, a o zajtreku i gemištima ne je trebalo ni povedati, zrušili ne samo verondu nek i celu dvestoletnu hižu i to tak čisto kaj je za njimi niti jeden kamenček, niti za spomenek ne ostav!

Plac je inače biv joko lepi, složili so se i med sobom priznali opčini kaj je mela praf da je ne niti megnula da je na zodnje morala za njega dati se kaj so domoči iskali: i hajd penez na roke, i išče jempot vekšega placa vu ‘Vulici pod vrte’, a i posel zidorskoga obrta Moderna zidarija  išev je na opčinski strošek.

„Isusek, ve ste me zmislili.“ hapiv se povedati sosed ki je celoga života biv zaposlen negdi v Sloveniji otkud se ne zdovnja vrnuv z penzijom na svoju domovinu v Agatunovec. „Točno tak je bilo i tam de sam ja delav pak bu morti tak zišlo i tu. Na mestu tri podrtine opčina je zdigla novu veljku trgovinu, v ki je bilo moguče kupiti, kak bi se reklo, od igle do lokomotive, a pod istim krovom z kino dvoranom, ku je selo ne melo, ali je bilo potrebno. Domači mladi ki so več deluvali kak „Selska sloga“ nesu meli prostora za svoju dramsku družinu i  folklor, a meli su i zbora, ki je popevav i v cirkvi pak se cirkva brigala i za njive druge potrebe. I tak se bude morti i tu nekaj takvoga našlo.“

„Je, mortik.“ rekli so moži na klupi, ali so jednoko rekli i baka da so drugi den čuli sosedovu priču ku je došev i njoj povedati.

“Sejeno mi je žav podrte hiže.“ zdehnuli  su baka išče jempot.

„Zakaj?“ zapitav je sosed.

„I ona je mela dušu, kak čovek, a i odišla je kak i čovek, za navek.“

„No, odišla je je kak čovek, ali o kakvi duši povedaš?“ zapitav je sosed.

„Duši stkani z duša seju onih ki so vu nji makar samo jenu kapljicu svojega znoja stajli. A bilo ih je, išče i kuliko od 1808. leta kak je na koljači hiže pisalo.“