„Mrtvog vuka i ovce preskaču“. (Servantes)

„Ko štedi potkovicu – izgubi konja“. (Krilov)

„Kišobran je zaštita za jednog, a tuš za dvoje“. (Hičkok)

Svijet je pozornica na kojoj svatko igra svoju ulogu (Šekspir)

Čovjek se može zaustaviti kad se penje, ali ne i kada pada. (Napoleon)

Pametan čovjek nauči deset stvari, a vjeruje u jednu; budala nauči jednu stvar i vjeruje da ih zna deset. (Kineski mislilac.)