Bibliotečni podaci o knjizi

Naziv knjige

AVANTUROKAZI

Autor

Petrana Sabolek

Kategorija

Knjiga za djecu, dramski tekstovi

Broj stranica

332

Godina izdanja

2021.

Nakladnik

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu

Uvez

Tvrdi, šivano, plastificirano

Format

15,0 x 22,0

Dizajn i grafička priprema

Matija Hranjec
Og grafikad.o.o., Jastrebarsko

Recenzenti

Andrijana Kos-Lajtman
Tamara Turza-Bogdan

ISBN

CIP – Naučna I sveučilišna knjižnica Zagreb 978-953-6138-88-3 pod brojem 001095629

Tisak i uvez

Og grafika d.o.o., Jastrebarsko

Naklada

200 primjeraka

Napomene

Tiskano u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. / 2021. godinu.