Bibliotečni podaci o knjizi

BIBLIOTEČNI PODACI O KNJIZI

Naziv knjige

KUKURIKU DOBAR DAN

Autor

Petrana Sabolek

Kategorija

Knjiga za djecu, poetska zbirka o životinjama

Broj stranica

121

Godina izdanja

2005.

Nakladnik

KNJIŽEVNI KRUG “Reči rieč” Čakovec

Recenzent

dr. Stjepan Hranjec

Uvez

Tvrdi, šivano, plastificirano

Format

17,5 x 24,7

Likovna i grafička obrada

Simona Sabolek

Ilustracije

Učenice OŠ Strahoninec: Vanda Kipke, Katarina Sabol i Ana-Petra Kovač, voditelj Katarina Sabolek

UDK

CIP – Naučna i sveučilišna knjižnica Zagreb 821.163.42-93-1

ISBN

953-6466-27-9 pod brojem 451209012

Tisak i uvez

TIZ ZRINSKI, Čakovec

Naklada

500 primjeraka