DJEČJI FESTIVAL

“KUKURIČEK”, 2016.

2. nagrada, solisti do 15 godina
Nives Hažić s pjesmom “Prehlađeni puž”

Tekst: Petrana Sabolek
Glazba: Damir Rodiger

Nives Hažić s nastupa na “Kukuričeku” 2016. (lijevo) te s jedne od produkcija učenika Srednje glazbene škole u Varaždinu (desno).

Povratak

Povratak

"Senja življenja"

"Senja življenja"

"Prehlađeni puž"

"Prehlađeni puž"

"Tarzan pod smokvom"

"Tarzan pod smokvom"

"Sreća"

"Sreća"

"Nazovimo stvari pravim imenom"

"Nazovimo stvari pravim imenom"

"Snješkomrz i snješkovići"

"Snješkomrz i snješkovići"

"Štiri pajdašice"

"Štiri pajdašice"

"Fašnjak"

"Fašnjak"